برای جستجو در منابع کتابخانه شما نیاز دارید ابتدا به سایت http://simorgh.torbath.ac.ir مراجعه نمایید. همچنین برای دسترسی راحت تر به سامانه جستجو پیوند آن در صفحه اصلی سایت دانشگاه به آدرس http://torbath.ac.ir نیز وجود دارد.

پس از دسترسی به سامانه برای جستجوی منابع کتابخانه کافیست در قسمت مهمان روی دکمه کتابهای فارسی کلیک کنید.

libportal

با کلیک روی دکمه کتابهای فارسی وارد سامانه جستجوی منابع می‌شوید.

 searchpage

سه نوع جستجوی ساده، کامل و پیشرفته در اختیار شماست.

جستجوی کامل امکان جستجو بر اساس فیلدهای مختلف از قبیل عنوان، نویسنده، موضوع، شابک و ... و همچنین ترکیب این فیلدها با عملگرهایی نظیر "و"، "یا"، "بجز" رابه شما می‌دهد.

throught

عملگر "و" زمانی استفاده می‌شود که شما بخواهید دو کلید واژه را به طور همزمان در جستجوی خود لحاظ کنید. به عنوان مثال ترکیب کلید واژه عنوان "سازه" و کلید واژه پدیدآور "پژند" موجب خواهد شد تا نتایجی بازیابی شود که نویسنده یا مترجم آن پژند بوده و در عنوان آن از کلمه سازه استفاده شده باشد. به عنوان مثال تحلیل سازه اثر محمد رضایی پژند.

عملگر"یا" زمانی استفاده می‌شود که شما بخواهید دو کلیدواژه را به گونه ای در جستجوی خود اعمال کنید که یا کلید واژه اولی یا دومی یا هردو کلید واژه در جستجوی شما وجود داشته باشد. استفاده از این عملگر موجب گسترش نتایج جستجو میگردد به عنوان مثال در مثال بالا در صورتی که کلیدواژه‌های سازه و پژند با عملگر "یا" باهم ترکیب شوند، علاوه بر تحلیل سازه اثر محمد رضایی پژند، کتاب تحلیل سازه شاپور طاحونی و کتاب سازه در معماری اثر نویسنده دیگر و بطور کل هر اثری که در عنوان آن سازه و یا در پدیدآور آن پژند وجود داشته باشد، بازیابی خواهد شد. ازاین عملگر هنگامی استفاده کنید که در جستجوی خود نتایج اندکی بدست می‌آورید و تمایل به گسترش نتایج بازیابی خود دارید.

عملگر "بجز" برخلاف عملگر یا باعث محدود شدن جستجو خواهد شد. بطور مثال در نمونه بالا استفاده از عملگر بجز باعث بازیابی نتایجی خواهد شد که در عنوان آن سازه بکار رفته باشد ولی نویسنده آن پژند نباشد.

جستجوی پیشرفته امکان ترکیب چند فیلد را با چند عملگر در اختیار شما خواهد گذاشت.

advanced