کتابخانه مرکزی دانشگاه تربت حیدریه در حال حاضر در ساختمانی به وسعت 550 متر مربع و در دو بخش سالن‌های مطالعه و مخزن کتب مشغول به فعالیت می‌باشد.

سالن‌های مطالعه برادران و خواهران در مجموع دارای ظرفیت تقریبا 200 نفر می‌باشد.

DSC00426

مجموعه کتابخانه در حال حاضر دارای تقریبا 13000جلد کتاب می‌باشد که بنا به نیاز دانشجویان و اعضای هیئت علمی در حال گسترش است.

DSC00428

به یاری خدا پیش بینی می‌شود تا انتهای سال 94 حجم مجموعه به بیش از 14000 جلد افزایش پیدا کند.

علاوه بر تهیه و آماده سازی کتب، کتابخانه تهیه نیاز اطلاعاتی مراجعه کنندگان در هر قالبی و به هر زبانی را رسالت خود می‌داند.