GreenFILE

این پایگاه اطلاعاتی دسترسی به منابع اطلاعاتی در حوزه علوم مرتبط با محیط زیست را فراهم می‌کند.

 

 

معرفی اجمالی پایگاه:

  • حوزه موضوعی: علوم محیط زیست شامل تغییر جهانی آب و هوا، ساختمان‌های سبز، آلودگی، کشاورزی پایدار، انرژی‌های تجدید پذیر، بازیافت؛
  • مناسب برای: کتابخانه‌های دانشگاهی، کتابخانه‌های عمومی، سازمانهای دولتی و خصوصی؛
  • نمایه سازی و چکیده‌نویسی بیش از 880000 رکورد؛
  • دسترسی به متن کامل بیش از 13000 رکورد؛